TENAGA PENDIDIK SMA NEGERI 1 WONOTUNGGAL

Dwis Aprilia C,S.Pd

GURU KIMIA

M. Machfud Syaifudin, S.Pd,si

GURU FISIKA

Muhammad Ikhsan, S.S,M.Hum

GURU SEJARAH

M Arif Rahman Hakim,S.S

GURU BAHASA INDONESIA

Moch. Ardiek, S.Pd

GURU PKN

Maghfuroh, S.Pd

GURU EKONOMI

Tesi Nuraeni, S.Pd

GURU EKONOMI

A. Zaenuri, S.Pd

GURU GEOGRAFI

Anita, S.Pd

GURU BK

Indah Kartika Sari, S.Pd

GURU SOSIOLOGI

Hayuning Tri B, S.Pd

GURU Matematika

Moh. Ambardhy, S.Pd

GURU EKONOMI

Wisnu Ardlian S, M.Pd

GURU FISIKA

Muh. Asyad, S.Pd

GURU BAHASA INDONESIA

Beny Meilon, S.Pd

GURU MATEMATIKA

Endang Purnawati, S.Pd

GURU BAHASA JEPANG

Kurnia Wijayanti, S.S

GURU BAHASA INGR

Yasoka Kartika P, S.Pd

GURU BAHASA JAWA

Theresiana R.W, S.Pd

GURU SENI BUDAYA

Septian Kukuh S, S.Pd

GURU PENJASKES

Yuli Eko P, S.Pd

GURU BIOLOGI

M. Taufik B.H, M.Pd.I

GURU PAI