STAF PENGAJAR SMA NEGERI 1 WONOTUNGGAL

A. Ahsanal Kholikin, S.Kom

GURU TIK

WAKA KURIKULUM

M. Machfud Syaifudin, S.Pd,si

GURU FISIKA

WAKA SARANA DAN PRASARANA

Muhammad Ikhsan, S.S,M.Hum

GURU SEJARAH

WAKA KESISWAAN

M Arif Rahman Hakim,S.S

GURU BAHASA INDONESIA

WAKA HUMAS

Dwis Aprilia C,S.Pd

GURU KIMIA

Wali Kelas XII IPA 1

Maghfuroh, S.Pd

GURU EKONOMI

Wali Kelas X IPS 1

Tesi Nuraeni, S.Pd

GURU EKONOMI

Wali Kelas XII IPS 1

A. Zaenuri, S.Pd

GURU GEOGRAFI

Wali Kelas XI IPS 1

Moch. Ardiek, S.Pd

GURU PKN

Pembina PKS, Wali Kelas XI IPA 1

Indah Kartika Sari, S.Pd

GURU SOSIOLOGI

Hayuning Tri B, S.Pd

GURU

Moh. Ambardhy, S.Pd

GURU EKONOMI

Anita, S.Pd

GURU BK

Muh. Asyad, S.Pd

GURU BAHASA INDONESIA

Pembina Pramuka, Wali Kelas XII IPS 2

Beny Meilon, S.Pd

GURU MATEMATIKA

Pembina OSIS

Endang Purnawati, S.Pd

GURU BAHASA JEPANG

Wali Kelas XI IPS 2

Kurnia Wijayanti, S.S

GURU BAHASA INGR

Wali Kelas XII IPS 3

Wisnu Ardlian S, M.Pd

GURU FISIKA

Wali Kelas X IPA 3

Theresiana R.W, S.Pd

GURU SENI BUDAYA

Pembina Seni Musik, Wali Kelas X IPA 2

Septian Kukuh S, S.Pd

GURU PENJASKES

Pembina Olahraga

Yasoka Kartika P, S.Pd

GURU BAHASA JAWA

Wali Kelas X IPA 1

Yuli Eko P, S.Pd

GURU BIOLOGI

Wali Kelas XII IPA 1

Soesi Yulianti, S.Psi

GURU BK

Galuh Dewanti, S.Pd

GURU BAHASA INDONESIA

Wali Kelas XI IPS 3

M. Taufik B.H, M.Pd.I

GURU PAI

Wali Kelas X IPS 2

Anggita F.M, S.Pd

GURU SEJARAH

M. Khozinatul A, S.Pd

GURU PENJASKES

Pembina Olahraga

Rifadiya, S.Pd

GURU MATEMATIKA

Wali Kelas X IPS 3

Tri Adhi Bestari, S.Kom

GURU TIK

Pudyanto Supadtono, S.Pd

GURU SENI MUSIC